Σύμφωνα με το Καταστατικό, οι σκοποί του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης είναι αποκλειστικά κοινωφελείς:

  1. Η ανάπτυξη της αγάπης κυρίως προς τη Μουσική και η υποστήριξη και ενίσχυση της Ελληνικής Τέχνης, της Μουσικής δημιουργίας κ.λ.π.
  2. Η παροχή των απαιτούμενων οικονομικών μέσων για την καθόλου μουσική μόρφωση των νέων που έχουν κλίση προς την μουσική κ.λ.π. και στερούνται αυτών. Όπως επίσης και η χορήγηση υποτροφιών για σπουδές στην αλλοδαπή σ’ αυτούς τους οποίους παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις και κλίση στην Μουσική Τέχνη εν γένει.
  3. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων μουσικών χορευτικών κ.λ.π. εκδηλώσεων.
  4. Η ίδρυση Μουσικής Βιβλιοθήκης και Μουσείου Μουσικής. (Μουσικών οργάνων κ.λ.π.).
  5. Η οργάνωση και λειτουργία καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, ορχηστρών, χορωδιών κ.λ.π.
  6. Οργάνωση Συνεδριάσεων και Ημερίδων με επιστημονικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Μουσική και το Τραγούδι.
  7. Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδόσεων.
  8. Οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προβολή των Νέων Ταλέντων που διαθέτει ο βορειοελλαδικός χώρος.
  9. Κοινωνικές εκδηλώσεις με την φροντίδα φίλων του Συλλόγου για την υποστήριξη και την προώθηση των σκοπών του ΣΦΜΘ.
  10. Η δημιουργία αιθουσών καταλλήλων για την εξυπηρέτηση μουσικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, εκθεσιακών και συνεδριακών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ημεδαπών ή αλλοδαπών καλλιτεχνών κατ’ αποκλειστικότητα υψηλού επιπέδου.

Νεανικός Ραδιοφωνικός Σταθμός

X