Οι θεσμοί που δημιούργησε ο Σύλλογος

Μουσείο Μουσικών Οργάνων
Ημερίδες - Συνέδρια
Μουσική Βιβλιοθήκη
Νεανικός Ραδιοφωνικός Σταθμός
Χορωδία
Υποτροφίες
Νεανικό Μουσικό Συγκρότημα
Δανειστική Βιβλιοθήκη
Master Classes

Νεανικός Ραδιοφωνικός Σταθμός

X